Страница 1 из 1

Polskie Towarzystwo Turystyki Camperowej

Добавлено: 01 май 2018, 19:54
CARAVAN TEAM UA
http://www.pttcc.pl/index.php?s=kontakt


Polskie Towarzystwo Turystyki Camperowej

ul. Targowa 15/109
03-727 Warszawa

NIP: 5080071765
REGON: 100653590
KRS: 0000326462

tel. kom.: 602 447 773
e-mail: biuro@pttcc.pl


Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyki Camperowej
Małgorzata Bosacka Prezes Zarządu mbosacka@pttcc.pl
Włodzimierz Bobowski Wiceprezes Zarządu wbobowski@pttcc.pl
Jerzy Paluszczyszyn Wiceprezes Zarządu
Halina Kolińska Członek Zarządu
Tadeusz Sakowski Członek Zarządu rzecznik@pttcc.pl


Rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Turystyki Camperowej
Tadeusz Sakowski Rzecznik prasowy rzecznik@pttcc.pl


Konto Bankowe
Polskie Towarzystwo Turystyki Camperowej

Numer konta:
96 1940 1076 3073 3000 0000 0000

Crédit Agricole
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław